Home

   Opzet van de cursus

   Lesmateriaal

   Begeleiding

   Studiebelasting

   Over de auteur

   Kosten

   Aanmelden

   Contact

   Links

   Inloggen cursisten

 

Het lesmateriaal bestaat uit twee leerboeken en een antwoordenboek

Deel 1 gaat over het Hebreeuwse alfabet en de woordsoorten.
Deel 2 gaat vrijwel in zijn geheel over het werkwoord.

Elk deel bestaat uit 4 onderdelen:

 1. Voorwoord, doel, opzet, studieaanwijzingen, inhoud en verantwoording.
 2. Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (theorie)
  De hoofdstukken zijn verdeeld in kleine gemarkeerde blokjes, waardoor de tekst overzichtelijk wordt gepresenteerd. Binnen de tekst zijn veel overzichten, schema's en tabellen gemaakt. De stof wordt met een groot aantal voorbeelden uit de Bijbel toegelicht.
 3. Oefeningen bij de grammatica
  Dit gedeelte is opgezet als werkboek. Maar men kan ook voor de uitwerking een apart aantekenschrift of map gebruiken.
 4. 4a In deel 1: een bijlage Woordstudies en grammatica van Genesis 1-2:3
  Dit gedeelte bevat de compleet uitgewerkte woord-voor-woord verklaring met grammatica van het eerste scheppingsverhaal (Genesis 1:1 - 2:3). Hierin wordt overal in de tekst verwezen naar de hoofdstukken en paragrafen van de grammatica.

  4b In deel 2: een bijlage Tabellen van de werkwoorden.
  Deze worden op twee manieren gepresenteerd: op de gebruikelijke manier, waarbij van een groep werkwoorden alle voorkomende stamformaties wordt gegeven. Daarnaast zijn er tabellen die een dwarsdoorsnede geven, waarin van één stamformatie alle groepen werkwoorden naast elkaar staan. Het voordeel van dit laatste is dat daardoor de verschillende werkwoordsgroepen gemakkelijker met elkaar kunnen worden vergeleken. Ook wordt daardoor zichtbaar dat de onregelmatigheid van werkwoorden niet zo onlogisch is dan op het eerste gezicht lijkt. De belangrijkste afwijkingen en kenmerken van de onregelmatigheid staan boven de kolommen vermeld.

Het antwoordenboek bevat de antwoorden van de oefeningen van beide delen.