Home

   Opzet van de cursus

   Lesmateriaal

   Begeleiding

   Studiebelasting

   Over de auteur

   Kosten

   Aanmelden

   Contact

   Links

   Inloggen cursisten

 

Veel lezers van de Naardense Bijbel zijn getroffen door de transparante vertaling van Pieter Oussoren. Als uitgever hebben we dit boek altijd te koop aangeboden met de mededeling dat het bedoeld is 'voor lezers die nu wel eens willen weten wat er echt staat'.

Op de keper beschouwd gaat deze bewering slechts gedeeltelijk op; het betreft hier immers een vertaling - een interpretatie - van de bronteksten.

Wat staat er dan wel echt? Welnu: Bijbels Hebreeuws!
Uitgeverij Skandalon biedt u de mogelijkheid om een cursus Bijbels Hebreeuws te volgen via de beproefde methode van Johan Murre.

In deze cursus leert u om zelfstandig de brontaal van het Oude Testament (Tenach) van de Bijbel te kunnen lezen. Dichter bij de tekst kan niet.
Uitgangspunt bij de cursus zijn de 2 delen 'Basiscursus Bijbels Hebreeuws' door Johan Murre.

Daarnaast zijn via deze site ook gesproken lessen in mp3-formaat te downloaden.
gratis proefles [5.8 Mb - Rechtsklikken en 'Doel opslaan als...' kiezen.]

De auteur van de cursusboeken verzorgt ook desgewenst via internet ondersteuning bij de inspanningen van zijn cursisten.